Hepgor cyrsiau sydd ar gael

Cyrsiau sydd ar gael

Cwrs BTEC mewn Chwaraeon, yn canolbwyntio ar Weithgareddau Awyr Agored

Cwrs BTEC mewn Chwaraeon, yn canolbwyntio ar Weithgareddau Awyr Agored

Safle Moodle i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich Cofnod Cyrhaeddiad 

Gwybodaeth am gyrsiau BTEC Ysgol Dyffryn Ogwen

D&Th TGAU - Deunyddiau Gwrthiannol / D&T GCSE - Resistant Materials

Cyflwyniad i Raglennu Cyfrifiadur - Introduction to Computer Programming

Gwaith Cwrs Uwch / A2 Course Work

Gwaith Cwrs UG / AS Course Work

Cemeg 1 Adolygu

Cemeg 2 Adolygu

Gwyddoniaeth Fforensig / Forensic Science

Uned 1 Cwrs BTEC Lefel 3 Gwyddoniaeth 

BTEC Lefel 3 Uned 2 Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth

BTEC Lefel 3 Uned 4 Technegau Ymarferol Gwyddonol

Adeiladwaith :: Offer a Deunyddiau
Construction :: Equipment and Materials

Gofal Plant 2 - Y plentyn datblygiedig / Child Care 2 - The developing child

Gofal Plant 3 - Plant a chwarae / Child Care 3 - Children and play
Gofal Plant 4 - Gweithio gyda plant 0-5 / Child Care 4 - Working with children 0-5
Gofal Plant 5 - Paratoi a Chynnal Amgylchedd Diogel / Child Care 5 - Prepare and Maintain a Safe Environment
Gofal Plant 6 - Sgiliau Proffesiynol a Chyfathrebu / Child Care 6 Communication and Proffesional Skills

Hepgor Calendr