bydis@dyffrynogwen.gwynedd.sch.uk
Gallwch anfon negeseuon at y Bydis os oes 
gennych unrhyw fath o broblem e.e. bwlio,
teimlo’n unig, gwaith ysgol.
Mae’r Bydis yn darllen pob 
eitem post newydd ddwy 
waith yr wythnos. Wedyn 
daw’r Bydis atoch chi
am sgwrs i’ch helpu