PWY YW’R BYDIS?
Bydis yw aelodau o’r Chweched
Dosbarth sydd yn gwneud
ffrindiau hefo plant iau
Ysgol Dyffryn Ogwen.
BYDIS
SGWRSIO
HAPUS
ANNWYL
CHWERTHIN
GOFALUS
AMDDIFFYN