Gofal Plant 2 - Y plentyn datblygiedig / Child Care 2 - The developing child

Gofal Plant 3 - Plant a chwarae / Child Care 3 - Children and play
Gofal Plant 4 - Gweithio gyda plant 0-5 / Child Care 4 - Working with children 0-5
Gofal Plant 5 - Paratoi a Chynnal Amgylchedd Diogel / Child Care 5 - Prepare and Maintain a Safe Environment
Gofal Plant 6 - Sgiliau Proffesiynol a Chyfathrebu / Child Care 6 Communication and Proffesional Skills
Hepgor Navigation